Çerez Örnek

Projeler

 

 

 

PROJELER

Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezimiz tarafından hazırlanan "Küçük Menderes Bölgesindeki Kırsal Yerleşim Yerlerinde Atık Giderme Alışkanlıklarının Geçmişten Günümüze Karşılaştırılması" Başlıklı TÜBİTAK Projemiz TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı altında 24 Ay Süreyle 15 Ocak 2023 Tarihinde 122G162 Koduyla Kabul Edilmiştir.

"Küçük Menderes Kırsalında Endüstriyel Mirasın Envanter ve Haritalandırılması" başlıklı Genel Araştırma Projemiz (GAP) Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 12 Ay Süreyle SB-GAP-2023-30839 Koduyla Kabul Edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ