Çerez Örnek

Hakkımızda

 HAKKIMIZDA

İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi 1993 yılı sonlarında faaliyete geçmiş, Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir kuruluştur. Altı üyelik bir yönetim kurulu ve sayısı zamanla artan bir bilimsel danışma kurulu vardır. Merkezin ana amacı, İzmir ile ilgili her türlü kitap, dergi, belge ve bilgi toplamak ve bu konuda toplantılar düzenlemektir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ