Çerez Örnek
canlı destek

misyon -vizyon

 

1-Misyon:

İzmir şehri ve yakın çevresini bütün özellikleriyle ortaya koymak, İzmir ve yakın çevresinin tarihi, sanatı, arkeolojisi, coğrafyası, sosyal ve kültürel varlıkları ile ilgili her türlü araştırmaları yapmak ve elde edilen verileri kayıt altına alarak arşiv oluşturmak, toplumun, araştırmacıların ve gelecek kuşakların hizmetine sunmak.

 

2- Vizyon:

Batı Anadolu'nun en eski ve önemli kentlerinden biri olan İzmir ve art alanının , öncelikle geçmişi ile ilgili ulaşılabilir her türlü arşiv , kütüphane ve eğitim hizmeti vermek, yayınlar yapmak.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ