EGE ÜNİVERSİTESİ

İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yayınlarımız

 

Ege Üniversitesi İzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları


Kitaplar

 1.  İzmir'de 3-4 Kasım 1995 Karşıyaka Sel Felaketi (Oluşumu, Gelişimi, Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler), İzmir 1996.
 2.  Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, 4-6 Eylül 1997,İzmir 1998,(Selçuk Belediyesi ile birlikte).
 3.  II. Uluslararası İzmir Sempozyumu, Tebliğler, Haz. Necmi Ülker, İzmir 1998.
 4.  Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, Kemalpaşa, İzmir, (Kemalpaşa Kaymakamlığı ile birlikte).
 5.  Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004, (Seferihisar Kaymakamlığı ile birlikte).
 6.  Geçmişten Geleceğe Köprü, Yanık Ülke, Kula Sempozyumu 1-3 Eylül 2006-Kula, Bildiriler, İzmir 2006 (Kula Belediyesi ile birlikte).
 7. Serdar Tecan, Füsun Tezcan, Nilay Gülperçin, İzmir'den 4000 Böcek Türü- 4000 Insect Species From Izmir, Turkey, İzmir 2010.
 8.  Körfezde Zaman İzmir Araştırmaları Kongresi, Ed. Eren Akçiçek, Mustafa Mutluer, Cüneyt Kanat, İzmir 2010.
 9.  3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 30 Ekim-1 Kasım 2013, Bodrum, Bildiriler, 2 cilt, Haz. M. Akif Erdoğru- Ahmet Özgiray, İzmir 2014.
 10. M. Akif Erdoğru, Fazlullah bin Abdüsselam, Defter-i Evkaf-ı Mekke-i Mükerreme ve Medine-I Münevvere der Birgi (Metin ve İnceleme), İzmir 2014.
 11. M. Akif Erdoğru, 1481 Tarihli Tire, Birgi, Ayasuluğ ve Alaşehir Tımar Defteri (Metin ve İnceleme), 1492 tarihli Biga, Tarhala ve Bergama Piyade Yoklama Defteri Parçası İle Birlikte, İzmir 2014.
 12. M. Akif Erdoğru, Aydınili Mufassal Defteri (Metin ve İnceleme), Tımar ve Yaya Yoklaması Defteri Parçaları İle Birlikte, İzmir 2015, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını.
 13. M. Akif Erdoğru, T.T. 0001/1 M. Numaralı Fatih Mehmed Devri Aydın İli Mufassal Defteri (Metin ve İnceleme), İzmir 2015, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını.
 14.  I. Bornova Araştırmaları Sempozyumu 5-6 Kasım 2014 Bildiriler, Haz. M. Akif Erdoğru, İzmir 2015.
 15. M. Akif Erdoğru, Kanuni Sultan Süleyman Devri Aydın İli Evkaf Defteri (Metin ve İnceleme), İzmir 2016.
 16. M. Akif Erdoğru, Kuşadası Tarihine Dair Bir Belge: Öküz Mehmed Paşa Vakfiyesi (Tıpkıbasım), İzmir 2016.
 17.  Mübadele Kitabı, Ed. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Cihan Özgün, Yücel Aksan, İzmir 2017.

Dergi

 1. İzmir Araştırmaları Dergisi, sayı: 1, İzmir 2015.
 2. İzmir Araştırmaları Dergisi, sayı: 2, İzmir 2015.
 3. İzmir Araştırmaları Dergisi, sayı: 3, İzmir 2016.
 4. İzmir Araştırmaları Dergisi, sayı: 4, İzmir 2016.
 5. İzmir Araştırmaları Dergisi, sayı: 5, İzmir 2017.
 6. İzmir Araştırmaları Dergisi, sayı: 6, İzmir 2017.
 7. İzmir Araştırmaları Dergisi, sayı: 7, İzmir 2017.
 8. İzmir Araştırmaları Dergisi, sayı: 8, İzmir 2018
 9. 3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu Cilt 1
 10. 3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu Cilt 2
 11. Aydın ili Mufassal Defteri Tımar ve Yaya Yoklaması Defteri Parçaları ile Birlikte
 12. Defter-i Evkaf-ı Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere Der Birgi
 13. Mübadele Kitabı, Ed. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Cihan Özgün, Yücel Aksan, İzmir 2017.

 

* Yayınların içeriğini görmek için başlıklarına tıklayınız.