Çerez Örnek
canlı destek

Yayınlarımız

 

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YAYINLARI


KİTAPLAR

 

 •  İzmir'de 3-4 Kasım 1995 Karşıyaka Sel Felaketi (Oluşumu, Gelişimi, Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler), İzmir 1996.
 •  Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, 4-6 Eylül 1997,İzmir 1998,(Selçuk Belediyesi ile birlikte).
 •  II. Uluslararası İzmir Sempozyumu, Tebliğler, Haz. Necmi Ülker, İzmir 1998.
 •  Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, Kemalpaşa, İzmir, (Kemalpaşa Kaymakamlığı ile birlikte).
 •  Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004, (Seferihisar Kaymakamlığı ile birlikte).
 •  Geçmişten Geleceğe Köprü, Yanık Ülke, Kula Sempozyumu 1-3 Eylül 2006-Kula, Bildiriler, İzmir 2006 (Kula Belediyesi ile birlikte).
 • Serdar Tecan, Füsun Tezcan, Nilay Gülperçin, İzmir'den 4000 Böcek Türü- 4000 Insect Species From Izmir, Turkey, İzmir 2010.
 •  Körfezde Zaman İzmir Araştırmaları Kongresi, Ed. Eren Akçiçek, Mustafa Mutluer, Cüneyt Kanat, İzmir 2010.
 •  3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 30 Ekim-1 Kasım 2013, Bodrum, Bildiriler, 2 cilt, Haz. M. Akif Erdoğru- Ahmet Özgiray, İzmir 2014.
 • M. Akif Erdoğru, Fazlullah bin Abdüsselam, Defter-i Evkaf-ı Mekke-i Mükerreme ve Medine-I Münevvere der Birgi (Metin ve İnceleme), İzmir 2014.
 • M. Akif Erdoğru, 1481 Tarihli Tire, Birgi, Ayasuluğ ve Alaşehir Tımar Defteri (Metin ve İnceleme), 1492 tarihli Biga, Tarhala ve Bergama Piyade Yoklama Defteri Parçası İle Birlikte, İzmir 2014.
 • M. Akif Erdoğru, Aydınili Mufassal Defteri (Metin ve İnceleme), Tımar ve Yaya Yoklaması Defteri Parçaları İle Birlikte, İzmir 2015, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını.
 • M. Akif Erdoğru, T.T. 0001/1 M. Numaralı Fatih Mehmed Devri Aydın İli Mufassal Defteri (Metin ve İnceleme), İzmir 2015, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını.
 •  I. Bornova Araştırmaları Sempozyumu 5-6 Kasım 2014 Bildiriler, Haz. M. Akif Erdoğru, İzmir 2015.
 • M. Akif Erdoğru, Kanuni Sultan Süleyman Devri Aydın İli Evkaf Defteri (Metin ve İnceleme), İzmir 2016.
 • M. Akif Erdoğru, Kuşadası Tarihine Dair Bir Belge: Öküz Mehmed Paşa Vakfiyesi (Tıpkıbasım), İzmir 2016.                                                                                                                                                
 • Ege Üniversitesi Yayınları İzmir Araştırma Ve Uygulama Merkezi  Mübadele Kitabı, Editörler:  Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Cihan Özgün, Yücel Aksan, İzmir 2017.                                                                                                
 • Ege Üniversitesi Yayınları İzmir Araştırma Ve Uygulama Merkezi  BATI ANADOLU EŞKİYALIK TARİHİ ,İZMİR 2019 Editörler : Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU,  Cihan ÖZGÜN , Ali ÖZÇELİK                                                   
 • Ege Üniversitesi Yayınları İzmir Araştırma Ve Uygulama Merkezi EGE ARAŞTIRMALARI I BATI ANADOLUDA GİRİTLİLER, İZMİR 2019 Editörler : Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU,  Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU            
 •  Ege Üniversitesi Yayınları İzmir Araştırma Ve Uygulama Merkezi EGE ARAŞTIRMALARI II GİRİT KÜLTÜRÜ ,İZMİR 2019 Editör: Cihan ÖZGÜN                                                                                                                                  
 • Ege Üniversitesi Yayınları İzmir Araştırma Ve Uygulama Merkezi GEÇMİŞİNİN PEŞİNDE BİR KENT :İZMİR  ,İZMİR 2020 Editörler: Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU, Aylin Ü.ERDEM, Aytekin ERDOĞAN                       
 • Ege Üniversitesi Yayınları İzmir Araştırma Ve Uygulama Merkezi IZMİR:SEARCH OF THE PAST, İZMİR 2020 Editör:Cihan ÖZGÜN                                                                                                                                                                         
 • Ege Üniversitesi Yayınları İzmir Araştırma Ve Uygulama Merkezi II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE İZMİR VE ÇEVRESİNDEEŞKIYA VE EŞKIYA YATAKLARI (HARİTALANDIRMA VE HARİTALARA ANALİTİK BİR       YAKLAŞIM) ,İZMİR 2021 ,  Editör: Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU, Yazarlar: Cihan ÖZGÜN, Elif Charlotte NELSON , İbrahim HAMALOĞLU, Yasin ÖZDEMİR , Gizem TUNÇ                                                                                     
 • Ege Üniversitesi Yayınları İzmir Araştırma Ve Uygulama Merkezi,KURULUŞTAN GÜNÜMÜZEİZMİR KENT İÇİ ULAŞIMDA RAYLI SİSTEMLERİN TARİHİ ,  İZMİR 2022 ,Yazarlar: Nuri KARAKAŞ, Semih ÇINAR ,  İbrahim HAMALOĞLU , Fatih SELÇUK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 • Ege Üniversitesi Yayınları İzmir Araştırma Ve Uygulama Merkezi , II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİOSMANLI DÜNYASINDASALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELEDE VE KORUYUCU SAĞLIK POLİTİKALARINDA AŞI VE AŞILAMA  ,İZMİR 2023 , Editör: Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU,       Yazarlar: Prof. Dr. Cihan ÖZGÜN, Araş. Gör. Elif Charlotte NELSON, Ahmet ÇANDIR, İbrahim HAMALOĞLU, Yasin ÖZDEMİR, Uğur AVCI

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ