Çerez Örnek
canlı destek

Faaliyetler

SEMPOZYUMLAR
 • 5 Kasım 2014 tarihinde "I. Bornova Araştırmaları Sempozyumu" Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilmiştir.
 • 12 - 13 Mart 2015 tarihlerinde "Tire Araştırmaları Sempozyumu" Tire'de gerçekleştirilmiştir.
 • 16 - 17 Nisan 2015 tarihlerinde "Bayındır Araştırmaları Sempozyumu" Bayındır'da gerçekleştirilmiştir.
 • 23 - 24 Ekim 2015 tarihlerinde "Birgi Araştırmaları Sempozyumu" Ödemiş'te gerçekleştirilmiştir.
 • 28 - 29 Nisan 2016 tarihlerinde "Beydağ Araştırmaları Sempozyumu" Beydağ'da gerçekleştirilmiştir.
 • Uluslararası İzmir Sempozyumu  " Algı ve Değerler"  başlıklı sempozyum 18-20 Aralık 2019 Tarihinde  E.Ü. Edebiyat Fak. Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonunda Gerçekleştirilmiştir.
 
KONFERANSLAR
 • Prof. Dr. Mahir Aydın'ın katılımıyla  "Yakınçağda Doğu Sorunu" adlı konferans 05.05.2017 tarihinde  gerçekleşmiştir.
 • Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Altındordu FK Tarihçisi Kenan Akseki'nin katılımlarıyla "Atatürk, Cumhuriyet ve Altınordu Futbol Kulübünün Dünü - Bugünü" adlı konferans 10.11.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Yüksek Mimar Cengiz Onaran'ın sunumuyla "Dünden Bugüne İzmir" adlı konferans 18.12.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Emekli Öğretim Üyesi Abdurrahim Karademir'in sunumuyla "Zeybekler ve Dansları" adlı konferans 02.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı'nın anlatımıyla "Rodos ve İstanköy Türklüğü" adlı konferans 16.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • E:Ü. Cumhuriyet Haftası etkinlikleri Kapsamında 26.10.2018 Tarihinde Moderatörlüğünü  E.Ü. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve İzmir Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU'nun yaptığı ,Konuşmacı olarak DEÜ. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin HELVACI ,Koleksiyoner ve Hamza Rüstem Müzesi Bağışçısı Mert RÜSTEM , E.Ü. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN'ün katıldığı  "CUMHURİYET VE İZMİR'DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI" isimli konferans gerçekleştirilmiştir.
 • Prof. Dr. Mümtaz PEKER'in konuşmacı olarak katıldığı "TİCARET ŞEHRİNDEN SANAYİ ŞEHRİNE DÖNÜŞEMEME:İZMİR ÖRNEĞİ (1600-1945)" İsimli Konferans 13.03.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. E.Ü. Edebiyat Fak. Prof. Dr. Ahmet Arslan  Konferans Salonunda Gerçekleştirilmiştir.
 • Ticaret Şehrinden Sanayi Şehrine Dönüşememe: İzmir Örneği (1600-1945) Prof. Dr. Mümtaz PEKER     13.03.2019 Dr. Suphi VARIM İle Söyleşi      03.04.2019   E.Ü. Edebiyat Fak. Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonunda Gerçekleştirilmiştir.
 • Ege Denizi Jeopolitiği Açısından Rodos , İstanköy Adaları ve Türklüğü   Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI     09.10.2019   E.Ü. Edebiyat Fak. Prof. Dr. Ahmet Arslan  Konferans Salonunda Gerçekleştirilmiştir.

SERGİLER

 • "Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi Objektifinden İzmirli Çocuklar" sergisi 4.12.2017 / 31.01.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
 • E.Ü. Cumhuriyet Haftası Etkinlikleri Kapsamında 26 Ekim-12 Kasım 2018 tarihleri arasında Küratörlüğünü E.Ü. Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal ÖZEL SAĞLAMTEMUR'un Yaptığı Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi Koleksiyonundan "CUMHURİYET VE İZMİRDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI" İsimli Sergi gerçekleştirilmiştir.
 • Osmanlıdan Günümüze Türkiye'de Demokrasi   Fotoğraf Sergisi   16.07.2019 İzmiraum sergi salonunda gerçekleştirilmiştir.
 • Cumhuriyetin Altın Kenti İzmir     Fotoğraf Sergisi     28.10.2019 - 01.11.2019  İzmiraum sergi salonunda gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ