Çerez Örnek

Faaliyetler

SEMPOZYUMLAR
 • 5 Kasım 2014 tarihinde "I. Bornova Araştırmaları Sempozyumu" Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilmiştir.
 • 12 - 13 Mart 2015 tarihlerinde "Tire Araştırmaları Sempozyumu" Tire'de gerçekleştirilmiştir.
 • 16 - 17 Nisan 2015 tarihlerinde "Bayındır Araştırmaları Sempozyumu" Bayındır'da gerçekleştirilmiştir.
 • 23 - 24 Ekim 2015 tarihlerinde "Birgi Araştırmaları Sempozyumu" Ödemiş'te gerçekleştirilmiştir.
 • 28 - 29 Nisan 2016 tarihlerinde "Beydağ Araştırmaları Sempozyumu" Beydağ'da gerçekleştirilmiştir.
 • Uluslararası İzmir Sempozyumu  " Algı ve Değerler"  başlıklı sempozyum 18-20 Aralık 2019 Tarihinde  E.Ü. Edebiyat Fak. Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonunda Gerçekleştirilmiştir.
 
KONFERANSLAR
 • Prof. Dr. Mahir Aydın'ın katılımıyla  "Yakınçağda Doğu Sorunu" adlı konferans 05.05.2017 tarihinde  gerçekleşmiştir.
 • Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Altındordu FK Tarihçisi Kenan Akseki'nin katılımlarıyla "Atatürk, Cumhuriyet ve Altınordu Futbol Kulübünün Dünü - Bugünü" adlı konferans 10.11.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Yüksek Mimar Cengiz Onaran'ın sunumuyla "Dünden Bugüne İzmir" adlı konferans 18.12.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Emekli Öğretim Üyesi Abdurrahim Karademir'in sunumuyla "Zeybekler ve Dansları" adlı konferans 02.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı'nın anlatımıyla "Rodos ve İstanköy Türklüğü" adlı konferans 16.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • E:Ü. Cumhuriyet Haftası etkinlikleri Kapsamında 26.10.2018 Tarihinde Moderatörlüğünü  E.Ü. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve İzmir Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU'nun yaptığı ,Konuşmacı olarak DEÜ. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin HELVACI ,Koleksiyoner ve Hamza Rüstem Müzesi Bağışçısı Mert RÜSTEM , E.Ü. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN'ün katıldığı  "CUMHURİYET VE İZMİR'DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI" isimli konferans gerçekleştirilmiştir.
 • Prof. Dr. Mümtaz PEKER'in konuşmacı olarak katıldığı "TİCARET ŞEHRİNDEN SANAYİ ŞEHRİNE DÖNÜŞEMEME:İZMİR ÖRNEĞİ (1600-1945)" İsimli Konferans 13.03.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. E.Ü. Edebiyat Fak. Prof. Dr. Ahmet Arslan  Konferans Salonunda Gerçekleştirilmiştir.
 • Ticaret Şehrinden Sanayi Şehrine Dönüşememe: İzmir Örneği (1600-1945) Prof. Dr. Mümtaz PEKER     13.03.2019
 • Dr. Suphi VARIM İle Söyleşi      03.04.2019   E.Ü. Edebiyat Fak. Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonunda Gerçekleştirilmiştir.
 • Ege Denizi Jeopolitiği Açısından Rodos , İstanköy Adaları ve Türklüğü   Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI     09.10.2019   E.Ü. Edebiyat Fak. Prof. Dr. Ahmet Arslan  Konferans Salonunda Gerçekleştirilmiştir.
 • İzmir Körfezi Kıyılarındaki Alsancak ve Karşıyaka Delta-Kıyı Düzlüklerinin Holosen Doğal Çevre - Kıyı Çizgisi Değişmeleri  Doç. Dr. Serdar VARDAR  16.11.2021 tarihinde E.Ü. Edebiyat Fak. Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonunda Gerçekleştirilmiştir.
 • Atatürk'ün Bağımsızlık Ülküsü İzinde Anadolu Arkeolojisi  Prof. Dr. Fahri IŞIK 25.10.2023 tarihinde   E.Ü. Edebiyat Fak. Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonunda Gerçekleştirilmiştir.
 • Kuva-yı Milliye'den Günümüzün Efelerine Efeler Yolu Kültür Rotası   Prof. Dr. Özgür ÖZKAYA, Prof. Dr. Füsun BAYKAL, Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU, Doç. Dr. Serdar VARDAR, Doç. Dr. Elif TUNALI ÇALIŞKAN, Doç. Dr. Pınar FEDAKAR  16.11.2023 tarihinde  E.Ü. Edebiyat Fak. Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonunda Gerçekleştirilmiştir. 

SERGİLER

 • "Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi Objektifinden İzmirli Çocuklar" sergisi 4.12.2017 / 31.01.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
 • E.Ü. Cumhuriyet Haftası Etkinlikleri Kapsamında 26 Ekim-12 Kasım 2018 tarihleri arasında Küratörlüğünü E.Ü. Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal ÖZEL SAĞLAMTEMUR'un Yaptığı Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi Koleksiyonundan "CUMHURİYET VE İZMİRDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI" İsimli Sergi gerçekleştirilmiştir.
 • "Osmanlıdan Günümüze Türkiye'de Demokrasi"  Fotoğraf Sergisi   16.07.2019 İzmiraum sergi salonunda gerçekleştirilmiştir.
 • "Cumhuriyetin Altın Kenti İzmir"    Fotoğraf Sergisi     28.10.2019 - 01.11.2019  İzmiraum sergi salonunda gerçekleştirilmiştir.
 • 28.12.2020 tarihinde "EFELER YOLDA" isimli dijital fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. 
 •  https://www.youtube.com/watch?v=gSAFIsHydS0
 • Küçük Menderes Havzası'nın Kültürel Unsurlarının Tasarım Öğelerine Aktarılması Projesi Eğitim Semineri Batı Anadolu'da Efelik  Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU, Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN, MA. Gizem TUNÇ
 • 25.11.2021 tarihinde E.Ü. Edebiyat Fak. Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonunda Gerçekleştirilmiştir.17-24 Mayıs 2022 Tarihleri arasında Küratörlüğünü Seramik Ve Çini Sanatçısı Yeşim BATMAZ’ın yaptığı “İzmir Agorasından Çanakkale Seramikleri :Yeniden Üretim” isimli Seramik ve Çini Sergisi Düzenlenmiştir.
 • 12-16 Eylül 2022 Tarihleri arasında Fotoğraf Küratörlüğünü Prof.. Dr. Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR ve Dr. Öğr. Üyesi Halit KARTAL, Tarihi Materyal Küratörlüğünü Ayda Nil YAPUCU’ nun yaptığı “9 Eylül’den Günümüze İzmir” başlıklı Fotoğraf ve Tarihi Materyal Sergisi düzenlenmiştir.
 • 24-28 Ekim 2022 Tarihleri arasında Küratörlüğünü Prof. Dr. Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR ve Dr. Öğr. Üyesi Halit KARTAL’ın Yaptığı Mimar Cengiz ONARAN Arşivinden Tarihi İzmir’e ,Halit KARTAL’ın Objektifinden Bugünün İzmir’ine Bakış “Cumhuriyet ve İzmir” Başlıklı Fotoğraf Sergisi düzenlenmiştir.
 • 09.10.2023 Tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonunda ,"Cumhuriyet'in 100. Yılında İzmir ve İzmirliler 1923-1950"  isimli Fotoğraf ve Tarihi materyal sergisi düzenlenmiştir.Küratörler: Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU, Fotoğraf Küratörü: Prof. Dr. Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR, Tarihi Materyal Küratörü: Ayda Nil YAPUCU 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ