Çerez Örnek
canlı destek

Yönetim

YÖNETİM

Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU Merkez Müdürü 

Doç. Dr. Aylin Ümit ERDEM OTMAN Merkez Müdür Yardımcısı 

YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU

Prof. Dr. Cihan ÖZGÜN

Doç. Dr. Aylin Ümit ERDEM OTMAN

Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR

Doç. Dr. Pınar FEDAKAR

Doç. Dr. Atilla BATMAZ
 

Sinem GÜRASİ Merkez Memuru

 

Müdürün Görevleri

Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden Rektör’e karşı sorumludur. Ayrıca,

a) Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular,

b) Merkezi temsil edip idare işlemlerini yürütür; bütçe tekliflerini hazırlayıp Rektörlüğe sunar,

c) Yurtiçi ve yurtdışı bilim kurumları, araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun projelerin gerçekleşmesini sağlar,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektör’e sunar.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

a) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanarak merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır,

b) Merkezin bilimsel çalışmalarda görevlendireceği elemanların tespiti ve merkezdeki (kitaplık görevlisi, arşiv uzmanı veya öteki teknik) elemanların tayini ile ilgili hususlarda başkanın tekliflerini inceler ve Rektörlük makamına önerilmesine karar verir,

c) Başkanın her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar. Merkezin bütçe tasarılarını karara bağlar. Araştırma, yayım, bilimsel toplantı tertip etme veya öğretime yardımcı olma gibi konularda karar verir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ