Yayınlarımız

Ege Üniversitesi İzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları
Kitaplar

1. Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, 4-6 Eylül 1997, İzmir 1998,(Selçuk Belediyesi ile birlikte)
2. II. Uluslararası İzmir Sempozyumu, Tebliğler, Haz. Necmi Ülker, İzmir 1998
3. Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, Kemalpaşa, İzmir, (Kemalpaşa Kaymakamlığı ile birlikte)
4. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004, (Seferihisar Kaymakamlığı ile birlikte)
5. Geçmişten Geleceğe Köprü, Yanık Ülke, Kula Sempozyumu 1-3 Eylül 2006-Kula, Bildiriler, İzmir 2006 (Kula Belediyesi ile birlikte)
6. 3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 30 Ekim-1 Kasım 2013, Bodrum, Bildiriler, 2 cilt, Haz. M. Akif Erdoğru- Ahmet Özgiray, İzmir 2014
7. M. Akif Erdoğru, Fazlullah bin Abdüsselam, Defter-i Evkaf-ı Mekke-i Mükerreme ve Medine-I Münevvere der Birgi (Metin ve İnceleme), İzmir 2014
8. M. Akif Erdoğru, 1481 Tarihli Tire, Birgi, Ayasuluğ ve Alaşehir Tımar Defteri (Metin ve İnceleme), 1492 tarihli Biga, Tarhala ve Bergama Piyade Yoklama Defteri Parçası İle Birlikte, İzmir 2014
9. M. Akif Erdoğru, Aydınili Mufassal Defteri (Metin ve İnceleme), Tımar ve Yaya Yoklaması Defteri Parçaları İle Birlikte, İzmir 2015, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını
10. M. Akif Erdoğru, T.T. 0001/1 M. Numaralı Fatih Mehmed Devri Aydın İli Mufassal Defteri (Metin ve İnceleme), İzmir 2015, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını

Dergi

  1. İzmir Araştırmaları Dergisi, sayı: 1, İzmir 2015.
  2. İzmir Araştırmaları Dergisi, sayı: 2, İzmir 2015.
  3. İzmir Araştırmaları Dergisi, sayı: 3, İzmir 2016.
  4. İzmir Araştırmaları Dergisi, sayı: 4, İzmir 2016.
  5. İzmir Araştırmaları Dergisi, sayı: 5, İzmir 2017.

 

* Yayınların içeriğini görmek için başlıklarına tıklayınız.

 
İzmir Araştırmaları Dergisi 1
 
İzmir Araştırmaları Dergisi 2
 
İzmir Araştırmaları Dergisi 3
 
İzmir Araştırmaları Dergisi 4
 
3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu Cilt1
 
3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu Cilt2
 
Aydın İli Mufassal Defteri
 
Evkaf-ı Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere der Birgi